Ελληνικός Πολιτισμός,

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

Οποιαδήποτε κριτική είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να πατήσετε εδώ.

   Προτάσεις

Σύνδεση προτάσεων

Δευτερεύουσες προτάσεις

Απρόσωπη σύνταξη

   Απαρέμφατο

Έναρθρο - Άναρθρο, Ειδικό - Τελικό

Σύνταξη του απαρεμφάτου Ταυτοπροσωπία, Ετεροπροσωπία κ.τ.λ.

   Μετοχή

Μετοχή

   Κύριοι όροι της πρότασης

Οι κύριοι όροι της πρότασης

Το υποκείμενο του ρήματος

Το κατηγορούμενο

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο: Μονόπτωτα και Δίπτωτα ρήματα

 

   Προσδιορισμοί

Οι προσδιορισμοί [τα βασικά],

Πίνακας προσδιορισμών

Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί

Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί

Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί κατά τρόπο εκφοράς

Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί κατά σχέση

Συγκεντρωτικός πίνακας επιρρηματικών σχέσεων

Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί - Οι προθέσεις

   Τα μόρια

Τα μόρια

   Ρήμα

Οι εγκλίσεις

Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο

Μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο και το αντίστροφο