ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής


Προτάσεις Σύνδεση προτάσεων Δευτερεύουσες προτάσεις Απρόσωπη σύνταξη Απαρέμφατο Έναρθρο - Άναρθρο, Ειδικό - Τελικό Σύνταξη του απαρεμφάτου Ταυτοπροσωπία, Ετεροπροσωπία κ.τ.λ. Μετοχή Μετοχή Κύριοι όροι της πρότασης Οι κύριοι όροι της πρότασης Tα είδη των προτάσεων Το υποκείμενο του ρήματος Βρίσκω το υποκείμενο το αντικείμενο και το κατηγορούμενο (βίντεο) Το κατηγορούμενο Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο: Μονόπτωτα και Δίπτωτα ρήματα Προσδιορισμοί Οι προσδιορισμοί (βίντεο) Οι προσδιορισμοί [τα βασικά] Πίνακας προσδιορισμών Η παράθεση και η επεξήγηση (βίντεο) Ο επιθετικός και κατηγορηματικός προσδιορισμός (βίντεο) Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί: παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός, κατηγορηματικός Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί: σε γενική, δοτική αιτιατική Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί κατά τρόπο εκφοράς Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί κατά σχέση Συγκεντρωτικός πίνακας επιρρηματικών σχέσεων Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί - Οι προθέσεις Μόρια Τα μόρια Ρήμα Οι εγκλίσεις Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο Μετατροπή της ενεργητικής φωνής σε παθητική (βίντεο) Μετατροπή της παθητικής φωνής σε ενεργητική(βίντεο) Μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο και το αντίστροφο