Είσοδος Γυμνάσιο Λύκειο Γραμματική Συντακτικό Ασκ. Γραμματικής Ασκ. Συντακτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής

Προτάσεις Σύνδεση προτάσεων Δευτερεύουσες προτάσεις Απρόσωπη σύνταξη Απαρέμφατο Έναρθρο - Άναρθρο, Ειδικό - Τελικό Σύνταξη του απαρεμφάτου Ταυτοπροσωπία, Ετεροπροσωπία κ.τ.λ. Μετοχή Μετοχή Κύριοι όροι της πρότασης Οι κύριοι όροι της πρότασης Tα είδη των προτάσεων Το υποκείμενο του ρήματος Το κατηγορούμενο Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο: Μονόπτωτα και Δίπτωτα ρήματα Προσδιορισμοί Οι προσδιορισμοί [τα βασικά] Πίνακας προσδιορισμών Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί: παράθεση, επεξήγηση, επιθετικός, κατηγορηματικός Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί: σε γενική, δοτική αιτιατική Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί κατά τρόπο εκφοράς Οι Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί κατά σχέση Συγκεντρωτικός πίνακας επιρρηματικών σχέσεων Εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί - Οι προθέσεις Μόρια Τα μόρια Ρήμα Οι εγκλίσεις Μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και το αντίστροφο Μετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο και το αντίστροφο