ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής


 

Προτάσεις

Απαρέμφατο

Μετοχή

Κύριοι όροι της πρότασης

Προσδιορισμοί

Μόρια

Ρήμα