Είσοδος Αρχ. Γυμνασίου Αρχ. Λυκείου Γραμματική Συντακτικό Ασκήσεις Γραμματικής Ασκήσεις Συντακτικού

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεωρία Συντακτικού Αρχαίας Ελληνικής

Προτάσεις


Απαρέμφατο


Μετοχή


Κύριοι όροι της πρότασης


Προσδιορισμοί


Τα μόρια


Ρήμα