Το 6ο κείμενο με ερωτήσεις

αρχική | η ενότητα

Η ομορφιά δεν είναι το παν 1

Η ομορφιά δεν είναι το παν 2

Η ομορφιά δεν είναι το παν 3

Η ομορφιά δεν είναι το παν 4

Η ομορφιά δεν είναι το παν 5

 

© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός