Ελληνικός Πολιτισμός

Προφορά των γραμμάτων στα αρχαία ελληνικά

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού
αν η σελίδα δεν εμφανίζεται σωστά δοκιμάστε εδώ

Στη συνέχεια ακούστε το προοίμιο της Ιλιάδας και τη Οδύσσειας με ερασμιακή προφορά του Stephen G. Daitz, από το City University of New York

 

         

προφορά -ο- μόνον / monon

your_audio_file.mp3

 

προφορά -αι- μαίνομαι / mainomai

mainomai.mp3
         

προφορά -ῶ- πῶς / poos

your_audio_file.mp3  

προφορά -ευ- εὔχομαι / eukomai

your_audio_file.mp3
         

προφορά -ι- (μακρό) κρίνω / kriino

your_audio_file.mp3  

προφορά -οι- λοιπός / loipos

your_audio_file.mp3
         

προφορά -ι- (βραχύ) μέλι / meli

your_audio_file.mp3  

προφορά -θ-, -ου- (κλειστό ο) ἐλθοῦσα / elthoosa

your_audio_file.mp3
         

προφορά -η- (μακρό) πλῆκτρον / pleektron

your_audio_file.mp3  

προφορά -δ-, -α-, -ω- δράκων / drakoon

your_audio_file.mp3
         

προφορά -η-, -γ-, -ω- λήγω / leego

your_audio_file.mp3  

προφορά -φ- (ph) σοφός / sophos

your_audio_file.mp3
         

προφορά -ἡ-, -δ- ἡδύς / hedus

your_audio_file.mp3  

προφορά -λλ- ἄλλος / allos

your_audio_file.mp3
         

 

 

 

Άκουσε το προοίμιο της Ιλιάδας στο YouTube με ερασμιακή προφορά

Άκουσε το προοίμιο της Οδύσσειας στο YouTube με ερασμιακή προφορά

 

Η προφορά των λέξεων στηρίχτηκε και αντέγραψε την εργασία της Ελένης Αντωνοπούλου στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Μπορείτε επίσης να ακούσετε την προφορά περισσότερων λέξεων εδώ

Επίσης, μπορείτε να ακούσετε την προφορά των γραμμάτων, των διφθόγγων αλλά και ολόκληρων κειμένων εδώ