ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Προφορά των γραμμάτων στα αρχαία ελληνικά


Κλείσε


-ο- μόνον / monon
-αι- μαίνομαι / mainomai
-ῶ- πῶς / poos
-ευ- εὔχομαι / eukomai
-ι- (μακρό) κρίνω / kriino
-οι- λοιπός / loipos
-ι- (βραχύ) μέλι / meli
-θ-, -ου- (κλειστό ο) ἐλθοῦσα / elthoosa
-η- (μακρό) πλῆκτρον / pleektron
-δ-, -α-, -ω- δράκων / drakoon
-η-, -γ-, -ω- λήγω / leego
-φ- (ph) σοφός / sophos
-ἡ-, -δ- ἡδύς / hedus
-λλ- ἄλλος / allos


 

Άκουσε το προοίμιο της Ιλιάδας στο YouTube με ερασμιακή προφορά

Άκουσε το προοίμιο της Οδύσσειας στο YouTube με ερασμιακή προφορά

Προφορά λέξεων της αρχαίας ελληνικής, © Νίκος Κασσελούρις

Η προφορά των λέξεων στηρίχτηκε και αντέγραψε την εργασία της Ελένης Αντωνοπούλου στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Κλείσε