Είσοδος Γυμνάσιο Λύκειο Γραμματική Συντακτικό Ασκ. Γραμματικής Ασκ. Συντακτικού

Προφορά των γραμμάτων στα αρχαία ελληνικά


Κλείσε

 


προφορά -ο- μόνον / monon

προφορά -αι- μαίνομαι / mainomai

προφορά -ῶ- πῶς / poos

προφορά -ευ- εὔχομαι / eukomai

προφορά -ι- (μακρό) κρίνω / kriino

προφορά -οι- λοιπός / loipos

προφορά -ι- (βραχύ) μέλι / meli

προφορά -θ-, -ου- (κλειστό ο) ἐλθοῦσα / elthoosa

προφορά -η- (μακρό) πλῆκτρον / pleektron

προφορά -δ-, -α-, -ω- δράκων / drakoon

προφορά -η-, -γ-, -ω- λήγω / leego

προφορά -φ- (ph) σοφός / sophos

προφορά -ἡ-, -δ- ἡδύς / hedus

προφορά -λλ- ἄλλος / allos 

Άκουσε το προοίμιο της Ιλιάδας στο YouTube με ερασμιακή προφορά

Άκουσε το προοίμιο της Οδύσσειας στο YouTube με ερασμιακή προφορά

 

Η προφορά των λέξεων στηρίχτηκε και αντέγραψε την εργασία της Ελένης Αντωνοπούλου στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

 

Κλείσε