Τα μόρια της αρχαίας ελληνικής

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

Συγκεντρωτικός πίνακας μορίων Για τα μόρια μπορείτε να δείτε κι εδώ

ἂν

ἄρα

ἆρα

γάρ

γέ

δεῦρο

δή

δῆτα, δήπου

εἶεν

ἔτι

μά, νή

μή

μήν

ναί

οὐ (οὐκ, οὐχ)

οὖν

πέρ

ποτέ

πώ

τάχα

τοί

ὡς

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία