Τα μόρια της αρχαίας ελληνικής

Είσοδος • Αρχαία • Θεωρία Γραμματικής • Ασκήσεις Γραμματικής • Θεωρία Συντακτικού • Ασκήσεις Συντακτικού

Συγκεντρωτικός πίνακας μορίων

ἂν

ἄρα

ἆρα

γάρ

γέ

δεῦρο

δή

δῆτα, δήπου

εἶεν

ἔτι

μά, νή

μή

μήν

ναί

οὐ (οὐκ, οὐχ)

οὖν

πέρ

ποτέ

πώ

τάχα

τοί

ὡς

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία