Κλίνε τον Υπερσυντέλικο του ρ. στρατεύομαι

στρατεύομαι

ἐστρατεύ
ἐστράτευ
ἐστράτευ
ἐστρατεύ
ἐστράτευ
στρατευμένοι