Κλίνε τον Υπερσυντέλικο του ρ. στρατεύομαι

Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

στρατεύομαι

ἐστρατεύ
ἐστράτευ
ἐστράτευ
ἐστρατεύ
ἐστράτευ
στρατευμένοι