Σχημάτισε τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου μέσης φωνής του ρ. γράφομαι

προηγούμενη  Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

γράφομαι

ἐγεγρά
ἐγέγρα
ἐγέγρα
ἐγεγρά
ἐγέγρα
γεγραμμένοι