ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιστορικά δημοτικά τραγούδια


   

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση των δημοτικών ιστορικών τραγουδιών.

 

Ανθολογήθηκαν τραγούδια από τις συλλογές των: Φοριέλ, Kind, Ευλαμπίου, Sanders, Μανούσου, Marcellus, Ζαμπέλιου, Ιατρίδη, Πάσοβ (α, β), Χασιώτη, Λεγκράντ, Πολίτη, Μελαχρινού.

Μπορείτε να διαβάσετε και το βιβλίο του Γ. Βλαχογιάννη «Κλέφτες του Μοριά», μέρη: Α' + Β', Γ'

Εποπτικό υλικό

Αρματολοί και αρματολίκια Στερεάς-Θεσσαλίας-Μακεδονίας