Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΑΚΜΟΝΙΔΗΣ (Κύκλωπας Ουράνιος)


Ένας από τους Ουράνιους Κύκλωπες.