Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΑΡΓΙΛΙΠΠΟΣ (Κύκλωπας Ουράνιος)