Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΒΕΣΒΙΚΟΣ (Γίγαντας)


Την ύπαρξη αυτού του γίγαντα μαρτυρεί μόνο ο Στέφανος Βυζάντιοςδεσμός. Ο Βέσβικος και άλλοι γίγαντες έκοβαν κομμάτια βράχων, τους κυλούσαν μέσω της θαλάσσης μέχρι τον ποταμό Ρυνδακό της Φρυγίας, τις εκβολές του οποίου ήθελαν να επιχώσουν. Η Περσεφόνη, επειδή αγωνιούσε για την πόλη της Κυζίκου, την πόλη της Φρυγίας κοντά στην Προποντίδα, «ρίζωσε», στερέωσε τους βράχους, και έτσι σχηματίστηκε ένα νησί που αργότερα κατοικήθηκε από Πελασγούς· αυτοί το ονόμασαν Βέσβικο από τον γίγαντα, η δράση του οποίου προκάλεσε τη δημιουργία του νησιού. Αυτόν και τους υπόλοιπους γίγαντες αφάνισε η Περσεφόνη με τη βοήθεια του Ηρακλή. (Στα βυζαντινά χρόνια το νησί ονομαζόταν αρχικά Καλώνυμος και μετέπειτα Καλόλιμνο. Το 1308 πέρασε στα χέρια των Οθωμανών και ονομάστηκε Ιμραλί. Από το 1935 λειτουργεί ως φυλακή και από το 1999 ως φυλακή υψίστης ασφαλείας.)


Σχετικά λήμματα

ΗΡΑΚΛΗΣ