Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΕΛΑΤΡΕΥΣ (Κύκλωπας Σικελός)


Ένας από τους Σικελούς Κύκλωπες.