Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΕΦΙΑΛΤΗΣ (Γίγαντας-Αλωάδης)