Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΚΥΚΛΩΠΑΣ (γαστρόχειρας Γίγαντας)


Βασιλιάς της Θράκης, από τον οποίο λέγεται πως ονομάστηκαν οι τεχνίτες Θράκες Κύκλωπες (Σχόλ. Ευρ. Ορ. 965).