Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΛΑΜΟΣ (ανθρωποφάγος Γίγαντας)


Ο Λάμος ήταν βασιλιάς των ανθρωποφάγων Λαιστρυγόνων, γιος του θεού Ποσειδώνα κατά τον Ευστάθιο, θεμελιωτής της Τηλεπύλου (Οδ. λ 81) (πρβλ. Οβ., Μετ. 14, 23). Ερμηνευτές της Οδύσσειας εξέλαβαν εσφαλμένα τη λέξη ως όνομα πόλης (Σούδα), θεωρώντας ότι το Λάμου πτολίεθρον της Οδύσσειας ήταν κατ’ αντίστοιχία προς το Τροίης ἱερόν πτολίεθρον· αλλά η πόλη ήταν η Τηλέπυλος. Το όνομα ετυμολογούνταν από τη από τη λέξη λάμος και λάμια (τα) = χάσμα [1].


Σχετικά λήμματα

ΛΑΙΣΤΡΥΓΟΝΕΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣδεσμός
Βλ. Λεξικόν Ομηρικόν περιέχον πάσας τας ευρισκομένας λέξεις παρ' Ομήρω και τοις Ομηρίδαις. Μετά διαφωτίσεως του Οικιακού, Θρησκευτικού, Πολιτικού και Πολεμικού Βίου των ηρωϊκών χρόνων και ερμηνείας των δυσνοητοτέρων χωρίων και των Μυθολογικών και Γεωγραφικών ονομάτων / Το μεν πρώτον συνταχθέν υπό Κρουσίου πολλαχώς δ' επεκταθέν και κατά τας νεωτέρας έρευνας διορθώσεων υπό Ε. Ε. Σέϊλερ εκ δε της έκτης γερμανικής εκδόσεως διασκευασθέν χάριν των Ελλήνων υπό Ι. Πανταζίδου. Εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης, σ. 385-386.