Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΖΗΤΗΣ (φτερωτός)

 

(βλ. Βορεάδες)