Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Γίγαντας θηλυκός)


Σύμφωνα με ορισμένους μυθογράφους (Mythogr. gr. σ. 381-382, αρ. 61), η Πλάτανος ήταν κόρη του Αλωέα και της Ιφιμέδειας, αδελφή των Γιγάντων Ώτου και Εφιάλτη. Αυτή καθόλου δεν υπολειπόταν σε διαστάσεις από τους αδελφούς της που στην ηλικία των εννέα είχαν πλάτος εννιά πήχεις και ύψος εννιά οργιές (περίπου τέσσερα και δεκαεπτά μέτρα αντίστοιχα). Στην εκδοχή που ο θάνατος των Αλωάδων προκαλείται από κεραυνό που έριξε ο Δίας επάνω τους η Πλάτανος θρήνησε τόσο για τον θάνατό τους που οι θεοί τη μεταμόρφωσαν σε πλατάνι διατηρώντας και σαν δέντρο τις διαστάσεις και το κάλλος της.


Σχετικά λήμματα

ΑΛΩΑΔΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣδεσμός