Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΠΥΡΡΙΧΟΣ (Σιληνός)


Σύμφωνα με μια παράδοση της Λακωνίας ήταν ένας από τους Σιληνούς. Από αυτόν ονομάστηκε η πόλη Πύρριχος, μάλιστα προσέφερε στους κατοίκους της πόλης ως δώρο φρέαρ που υδροδοτούσε την πόλη (Παυσ. 3.25.2-3).


Σχετικά λήμματα

ΣΕΙΛΗΝΟΙ