Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΙΜΕΡΟΣ (φτερωτός)

 

1 1 1 1 1 1 1

Ο Ίμερος είναι θεός της ερωτικής επιθυμίας, ένας από τους φτερωτούς έρωτες. Παρευρίσκεται στη γέννηση της Αφροδίτης μαζί με τον Έρωτα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η θεά γεννήθηκε έγκυος στους δίδυμους Έρωτα και Ίμερο και ότι τους γέννησε την ώρα που γεννιόταν και η ίδια. Οι δίδυμοι ανήκαν στη σταθερή ακολουθία της θεάς. Ο Ίμερος παριστάνεται σαν φτερωτός νέος ή παιδί, όπως ο Έρωτας και ο Πόθος· μαζί συγκροτούν την τριάδα των ερωτικών φτερωτών θεών. Δεν έχει δικό του μύθο ή λατρεία και, ενίοτε, όταν παριστάνεται μαζί με τον Έρωτα ταυτίζεται με τον Αντέρωτα. [Εικ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] (Βλ. ονοματοθεσίαδεσμός)


Σχετικά λήμματα

ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΑΝΤΕΡΩΤΑΣ, ΕΡΩΤΑΣ, ΠΟΘΟΣ