Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΚΑΛΑΗΣ (φτερωτός)

 

(βλ. Βορεάδες)