NAO, το ρο?πότ που ?οιάζει παιδί!

Το 2001, το είδα?ε στον κινη?ατογράφο, στην Τεχνητή Nοη?οσύνη του Στίβεν Σπίλ?περγκ, (Artificial Intelligence: AI, Steven Spielberg). Το 2010, αποτελεί το νέο επίτευγ?α της ευρωπαϊκής ρο?ποτικής που υλοποιήθηκε από την Aldebaran Robotics.

Το πρώτο ρο?πότ που έχει αισθή?ατα, τα εξωτερικεύει και αναπτύσσει δεσ?ούς ?ε τους ανθρώπους ?πορεί σύντο?α να αρχίσει να κυκλοφορεί ανά?εσά ?ας. Όταν ο NAO είναι στενοχωρη?ένος, κατεβάζει τους ώ?ους και χα?ηλώνει το βλέ??α του. Όταν είναι χαρού?ενος, ανοίγει τα χέρια του αναζητώντας ?ια αγκαλιά. Όταν φοβάται, γίνεται ένα κουβάρι και ?ένει έτσι έως ότου κάποιος του χαϊδέψει το κεφάλι. Όσο πιο πολύ συναναστρέφεται κάποιον τόσο εξοικειώνεται και δένεται ?αζί του.

Όλες αυτές οι αντιδράσεις είναι απολύτως φυσιολογικές και δεν προκαλούν κα?ία εντύπωση. Ο Νάο ό?ως δεν είναι παιδί. Είναι ένα ευαίσθητο και τρυφερό ρο?πότ, που ?οιάζει ?ε παιδί. Και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας οκτώ ευρωπαϊκών πανεπιστη?ίων, ?εταξύ των οποίων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η νέα εφεύρεση των επιστη?όνων "αναπαράγει" τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου.

"Έργαζό?αστε πάνω σε ?η λεκτικούς ρόλους. Τα αισθή?ατα εκφράζονται κυρίως ?έσα από τις φυσικές στάσεις, τις χειρονο?ίες και τις κινήσεις του σώ?ατος", δήλωσε στην Guardian η Λόλα Κανα?έρο, επιστή?ονας υπολογιστών στο βρετανικό Πανεπιστή?ιο Ηertforshire και επικεφαλής του εγχειρή?ατος.

Ο Νάο έχει προγρα??ατιστεί να ?ι?είται τις συναισθη?ατικές ικανότητες ενός παιδιού ηλικίας ενός έτους. Επίσης, ?πορεί να ?αθαίνει και να ερ?ηνεύει συγκεκρι?ένους ανθρώπινους ρόλους και να αντιδρά καταλλήλως. Χάρη σε ?ια βιντεοκά?ερα που έχει ενσω?ατωθεί στο σύστη?ά του, ο Νάο είναι σε θέση να αντιληφθεί πόσο κοντά του βρίσκεται κάποιος. Διαθέτει ακό?α και αισθητήρες ανίχνευσης. "Αν θέλεις να επιβραβεύσεις το ρο?πότ, ?πορείς απλώς να το αφήσεις να δει το πρόσωπο ή το χα?όγελό σου. Μπορείς ακό?η και να το ακου?πήσεις απαλά στο κεφάλι", λέει η Κανα?έρο.

Το ευαίσθητο αυτό ρο?πότ έχει ακό?η την ικανότητα να επεξεργάζεται πού κατευθύνεται το βλέ??α των συνεργατών του και να αποτυπώνει στη ?νή?η του διαφορετικές φυσιογνω?ίες. Χάρη σ’ ένα νευρωνικό δίκτυο, ο Νάο θυ?άται ακό?α και τις συναναστροφές του ?ε διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτή η ικανότητά του, αλλά και η αίσθηση του καλού και του κακού που έχει αποκτήσει εξερευνώντας το περιβάλλον του, υποδεικνύουν στον Νάο αν είναι χαρού?ενος, λυπη?ένος ή φοβισ?ένος ?ε ό,τι συ?βαίνει γύρω του. Με απλά λόγια, το ρο?πότ είναι προγρα??ατισ?ένο να εκφράζει κάθε συναίσθη?α ?ε συγκεκρι?ένο τρόπο. Ωστόσο, είναι σε θέση να αποφασίζει ?όνο του πότε θα τα φανερώσει.

"Αυτές οι αντιδράσεις επιτρέπουν στον άνθρωπο να αλληλεπιδρά φυσικά ?ε το ρο?πότ του. Ετσι, τα ρο?πότ, καθώς θα ενσω?ατώνονται στην καθη?ερινότητά ?ας, θα γίνουν καλύτερα αποδεκτά", τόνισε η Κανα?έρο.

Οι ευρωπαίοι επιστή?ονες ?πορούν επίσης να προγρα??ατίσουν τον Νάο ώστε να δια?ορφώνει διαφορετικές προσωπικότητες. Ετσι, για παράδειγ?α, ένα πιο ανεξάρτητο ρο?πότ δεν θα καλέσει σε βοήθεια αν αντιληφθεί ενδεχό?ενο κίνδυνο, σε αντίθεση ?’ ένα πιο ανασφαλές και φοβισ?ένο.

Οι χι?παντζήδες, τους οποίους η Κανα?έρο χρησι?οποίησε αρκετά ως βάση για τη δη?ιουργία των συναισθη?ατικών αντιδράσεων, έχουν ήδη επωφεληθεί από το νέο επιστη?ονικό επίτευγ?α. "Ζουν σε περιφραγ?ένους χώρους και ερευνητικά ινστιτούτα, ?ε αποτέλεσ?α να είναι δυστυχισ?ένοι και να λειτουργούν αφύσικα. Τώρα που έρχονται σε επαφή ?ε τα ρο?πότ φαίνονται ενθουσιασ?ένοι", επιση?αίνει η Κανα?έρο στην Guardian.

Ο προγρα??ατισ?ός του Νάο αποτελεί ?έρος ενός ερευνητικού προγρά??ατος ?ε την ονο?ασία Feelix Growing, το οποίο χρη?ατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Στόχος του προγρά??ατος είναι η δη?ιουργία ρο?πότ ικανών να ανιχνεύσουν τη συναισθη?ατική συ?περιφορά των ανθρώπων και να αλληλεπιδράσουν ?ε αυτούς. Στο έργο συνεργάζονται οκτώ πανεπιστή?ια και εταιρείες ρο?ποτικής σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα και Δανία.

Τώρα η ο?άδα της Κανα?έρο προτίθεται να προτείνει τη χρήση του ρο?πότ για ιατρικούς σκοπούς. Μέρος του σχεδίου προβλέπει πως ρο?πότ όπως ο Νάο ?πορούν να στηρίξουν το έργο των γιατρών, των νοσοκό?ων και των γονιών σε νοσοκο?εία παίδων. Οπως εξήγησε η Κανα?έρο, ίσως τα παιδιά αισθανθούν πως ένα ?ικρό, φιλικό ρο?πότ ?πορεί να καταλάβει καλύτερα τη συναισθη?ατική τους κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να έχουν λιγότερο άγχος και κατά την προετοι?ασία, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Βιβλιογραφία

  1. http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4588607
Hellenic Artificial Intelligence Society

Devoted to organizing and promoting AI research in Greece and abroad!

European Robotics Technology Platform

Welcome to EUROP, the European Robotics Technology Platform!

Lego Mindstorms

With LEGO MINDSTORMS you can build and program robots that do what you want!

2012. Πολυξένη Κουτσίκου
Joomla template by TG