Εικονικοί πράκτορες (Virtual agents)

Η συνεισφορά της ανάπτυξης των 3D γραφικών στις σύγχρονες εφαρμογές προσωπικών υπολογιστών είναι τα εικονικά περιβάλλοντα, δηλαδή οι συνθετικοί κόσμοι που διέπονται από κανόνες και επιτρέπουν στο χρήστη να πλοηγηθεί μέσα σε αυτούς και να αλληλεπιδράσει μαζί τους.

Περισσότερα...

Εικονικά περιβάλλοντα (virtual environments)

Τα εικονικά περιβάλλοντα, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και ως συστήματα εικονικών περιβαλλόντων ή και ως εικονικοί κόσμοι, είναι σε γενικές γραμμές τα συστήματα, τα οποία στο παρελθόν αναφέρονταν με το γενικότερο όρο εικονική πραγματικότητα (virtual reality).

Περισσότερα...

Hellenic Artificial Intelligence Society

Devoted to organizing and promoting AI research in Greece and abroad!

European Robotics Technology Platform

Welcome to EUROP, the European Robotics Technology Platform!

Lego Mindstorms

With LEGO MINDSTORMS you can build and program robots that do what you want!

2012. Πολυξένη Κουτσίκου
Joomla template by TG