Τα ρομπότ Partner και Assist της Toyota

Η αρμονία με τους ανθρώπους είναι το χαρακτηριστικό της οικογένειας ρομπότ Partner, της Toyota. Από την ίδρυση της, το πνεύμα της εταιρείας είναι να εμπλουτίσει την κοινωνία κάνοντας πράγματα. Γι' αυτό, έχει αναπτύξει ρομπότ που συντροφεύουν και βοηθούν τους ανθρώπους.

Στόχος της Toyota είναι να οικοδομήσει ρομπότ που διαθέτουν καλοσύνη και εξυπνάδα και μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε δραστηριότητες, όπως η παροχή βοήθειας, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η παραγωγή, και η κινητικότητα στο εγγύς μέλλον. Ο όμιλος Toyota αναπτύσσει βιομηχανικά ρομπότ από το 1970 που χρησιμοποιεί κυρίως στις διαδικασίες της συγκόλλησης και της βαφής. Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει ρομπότ που βοηθούν τους ανθρώπους στις διαδικασίες της συναρμολόγησης και ειδικά στις μεταφορές. Η Toyota έχει εισάγει ρομπότ στο σύστημα παραγωγής της, προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το κόστος.

Η οικογένεια ρομπότ Partner

Το ρομπότ Partner, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι ένα ρομπότ που βοηθά τους ανθρώπους συνδυάζοντας τη φροντίδα και τη νοημοσύνη. Η Toyota έχει εργαστεί για την ανάπτυξη εμπορικά βιώσιμων ρομπότ Partner με βάση την τεχνογνωσία της στον τομέα της βιομηχανικής ρομποτικής και την εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής από τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και η πληροφορική. Παραμένει πιστή στη φιλοσοφία των Sakichi Toyoda και Kiichiro Toyoda, η οποία είναι "να συμβάλλει στον κόσμο και στους ανθρώπους εμπλουτίζοντας την κοινωνία μέσω της παραγωγής".

Το ρομπότ Assist

Το ρομπότ Assist, που διαθέτει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, είναι ένα από τα ρομπότ της οικογένειας Partner. Είναι ευέλικτο, ζεστό, ευγενικό και επίσης αρκετά ευφυές για να σκεφτεί για τον εαυτό του, και επιπλέον να λειτουργήσει επιδέξια διάφορες συσκευές στους τομείς της παροχής φροντίδας σε ηλικιωμένους, την κατασκευή, και την κινητικότητα. Στο μέλλον, η Toyota ελπίζει ότι το ρομπότ Assist θα γίνει έμπιστος συνεργάτης του ανθρώπου, βοηθώντας στη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στα νοσοκομεία, φροντίζοντας τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους στα κέντρα περίθαλψης ηληκιωμένων και αναλαμβάνοντας οικιακά καθηκόντα.

Βιβλιογραφία

  1. Toyota, http://www.toyota-global.com/innovation/partner_robot/
Hellenic Artificial Intelligence Society

Devoted to organizing and promoting AI research in Greece and abroad!

European Robotics Technology Platform

Welcome to EUROP, the European Robotics Technology Platform!

Lego Mindstorms

With LEGO MINDSTORMS you can build and program robots that do what you want!

2012. Πολυξένη Κουτσίκου
Joomla template by TG