Αρχείο κατηγορίας Τεχνολογία Β Γυμνασίου

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Β Γυμνασίου

Εισαγωγικές Πληροφορίες

Στο μάθημα της Τεχνολογίας της Β” Γυμνασίου, θα μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων γιαεικόνατην παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής που εφαρμόζουν, τα πιθανά προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν.

Η μελέτη βιομηχανιών έχει ως γενικό στόχο την εξοικείωση σας με την παραγωγική διαδικασία και την επίλυση τεχνο-παραγωγικών προβλημάτων, στην πράξη.

Με τον τρόπο αυτό αντιλαμβάνεστε το ρόλο της βιομηχανίας στο σύγχρονο πολιτισμό. Μαθαίνετε να χρησιμοποιείτε εργαλεία και υλικά στις κατασκευαστικές δραστηριότητες και, μέσω της δικής σας συμμετοχικής δράσης, κατανοείτε τη σημασία της συνεργασίας όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία καθώς και τους τρόπους με τους οποίους εξασφαλίζεται η συνεργασία αυτή.