Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Οδηγίες μαθημάτων για τη  Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ (5-11-2007)

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες ανά μάθημα.

Προτείνουμε στους διδάσκοντες να διαβάσουν και τις γενικές επισημάνσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων

Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα είναι ευπρόσδεκτες στο

Κατεβάστε τις αναλυτικές οδηγίες ανά μάθημα

Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Υποστηρικτικά Μαθήματα Β τάξης ΕΠΑΛ  

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα ΕΠΑΛ

Τομέας Μηχανολόγων

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών 

Τεχνολογία Κατεργασιών (Θεωρία και Εργαστήριο)

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας (Θεωρία και Εργαστήριο)

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα

Τομέας Οχημάτων

ΜΕΚ Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)

Μηχανική - Αντοχή Υλικών

Συστήματα Αυτοκινήτου Ι (Θεωρία και Εργαστήριο)

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου (Θεωρία και Εργαστήριο)

Ειδική Θεματική Δραστηριότητα

Κατεβάστε το σύνολο των οδηγιών για τα μαθήματα των μηχανολογικών ειδικοτήτων

Κατεβάστε το σύνολο των οδηγιών για όλα τα μαθήματα Β΄και Γ΄τάξης ΕΠΑΛ από το Υπουργείο Παιδείας

Δείτε επίσης:

Διάφορες συμβουλές και υλικό για τα Εργαστήρια, την Υγιεινή και Ασφάλεια κλπ

Εισαγωγικό υλικό και βοηθήματα για το Μηχανολογικό Σχέδιο

Ιδέες και βοηθήματα για διερεύνηση της ετοιμότητας των μαθητών,  ανάδειξη της σημασίας του Μηχανολογικού Σχεδίου με αξιοποίηση  σχεδίων για ανάγνωση  και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών με προσομοιώσεις. Χρήσιμο υλικό και για τον τομέα των Οχημάτων στον οποίο δεν προβλέπεται το μάθημα. Περισσότερα...

Διδάσκοντας Μηχανική και Αντοχή διαφορετικά

Πλήθος εξαιρετικών εφαρμογών και προσομοιώσεων για την κατανόηση θεμάτων μηχανικής και αντοχής, για να δώσετε την ευκαιρία σε μαθητές με κακές επιδόσεις να προσεγγίσουν την ύλη μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και τον μαθηματικό στο παιχνίδι. Περισσότερα

Για τη διδασκαλία του  Μηχανολογικού Σχεδίου

Τα σχεδιαστήρια και τα όργανα σχεδίασης αντικαθίστανται στους επαγγελματικούς χώρους από τον Η/Υ ενώ η διδιάστατη (2D) σχεδίαση παραχωρεί τη θέση της στην τρισδιάστατη (3D). Ποια είναι η σημασία των παραδοσιακών σκαριφημάτων; Επισημάνσεις που πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι διδάσκουν Μηχανολογικό Σχέδιο. Περισσότερα..

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό και τη διδασκαλία των μαθημάτων ότι στα ΕΠΑΛ έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα, σε σχέση με τα αντίστοιχα των ΤΕΕ.  Ειδικότερα: 

Κοινά μαθήματα τομέων Μηχανολόγων και Οχημάτων

Η Μηχανική Αντοχή από 4 σε 2 ώρες

Δεν προβλέπεται μάθημα Πληροφορικής ούτε Εφαρμογές Η/Υ στη Β και στη Γ ΕΠΑΛ Άρα θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να ενσωματωθούν στοιχεία χρήσης Πληροφορικής στα ίδια τα μαθήματα. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε το υλικό που έχει δοθεί σε cd από τους Σχολικούς Συμβούλους, τον Οδηγό Τεχνολογικών Θεμάτων στο Ιντερνετ που υπάρχει στη σελίδα http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm και το υλικό επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Μηχανολόγους που υπάρχει στη σελίδα http://www.aspete.gr/TEE/index.html Ειδικά για τη Μηχανική - Αντοχή δείτε το άρθρο:  Διδάσκοντας Μηχανική και Αντοχή διαφορετικά

 

Στη Γ τάξη δεν προβλέπονται Αγγλικά ειδικότητας άρα θα πρέπει οι καθηγητές όλων των μαθημάτων να αναφέρουν και αγγλικές ονομασίες σε συνήθη συστήματα και εξαρτήματα οχημάτων.

Μαθήματα Μηχανολογικού τομέα

Ο Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών μετατρέπεται από 3 Σ σε 3 Ε

Η Θερμοδυναμική από 3 σε 2 ώρες

Η Τεχνολογία Κατεργασιών από 6 Ε σε 2Θ+4Ε

Τα Στοιχεία Ηλεκτρολογίας από 2Θ σε 2Θ + 3 Ε

Μαθήματα τομέα Οχημάτων

ΜΕΚ από 3Θ+6 Ε σε 2Θ +4 Ε 

Εργαστηριακά μαθήματα: Οι μαθητές του τομέα Οχημάτων δεν έχουν παρακολουθήσει Μηχανουργικό Εργαστήριο (Τεχνολογία Κατεργασιών)  και ξεκινούν κατευθείαν με εργαστήριο αυτοκινήτων (ΜΕΚ Ι και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. Για αυτό το λόγο, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα ΜΕΚ Ι και Συστήματα Αυτοκινήτου Ι θα πρέπει σε συνεργασία, να συμπεριλάβουν κάποια εισαγωγή στο Μηχανολογικό εργαστήριο. Οι οδηγίες σε αυτά τα μαθήματα έχουν λάβει υπόψη τους αυτήν την παράμετρο.

Σχέδιο Ειδικότητας: Στο αναλυτικό πρόγραμμα δεν προβλέπεται Σχέδιο Ειδικότητας. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίο, στα μαθήματα ΜΕΚ και Συστήματα Αυτοκινήτου να γίνονται παράλληλα ασκήσεις ανάγνωσης σχεδίων.

Νέος Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Σε πολλά σχολεία έχει εγκατασταθεί νέος Εργαστηριακός Εξοπλισμός ο οποίος περιλαμβάνει μοντέλα, προσομοιώσεις συστημάτων, κινούμενες διαφάνειες και άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του εξοπλισμού, όπως τα μοντέλα, οι κινούμενες διαφάνειες και οι προσομοιώσεις (εκτός από τις ασκήσεις βλαβών και ρυθμίσεων) απευθύνονται στο θεωρητικό και όχι στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων. Για αυτό το λόγο, αν η θεωρία και το εργαστήριο δεν διδάσκονται από τον ίδιο εκπαιδευτικό, όπως πρέπει να γίνεται, τότε ο εκπαιδευτικός που διδάσκει θεωρία θα πρέπει να διευκολύνεται ώστε να τη διδάσκει στο εργαστήριο ή να μεταφέρει μοντέλα στην αίθουσα διδασκαλίας ή έστω να αξιοποιεί το εργαστήριο στις επαναλήψεις.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές της Β΄ ΕΠΑΛ έχουν διδαχθεί στην Α΄ τάξη βασικά κεφάλαια θεωρητικών γνώσεων που άπτονται αντικειμένων των τεχνολογικών μαθημάτων της Β΄ τάξης. Για αυτό το λόγο επισυνάπτουμε την ύλη των μαθημάτων Φυσικής και Χημείας της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ διευκολύνοντας τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τεχνολογικά μαθήματα ώστε να λάβουν υπόψη τους τις γνώσεις τις οποίες έχουν διδαχθεί ήδη οι μαθητές στα γενικά μαθήματα. Επίσης παρουσιάζουμε την ύλη που διδάσκονται στη Β΄ ΕΠΑΛ. Περισσότερα για τη Φυσική και Χημεία Α και Β ΕΠΑΛ...