Η επίδραση του κλίματος στους ανθρώπους και την βλάστηση της Γαλλίας

Ο γεωλογικός χρόνος στην Ευρώπη

ΟΙ Γεωμορφολογικοί σχηματισμοί στην Ευρώπη μέσα στον γεωλογικό χρόνο.

5 2 3 1 4 6

Ο Προτεροζωικός αιώνας

Με τον όρο Προτεροζωικός εννοείται ο γεωλογικός μεγααιώνας που εκτείνεται από το τέλος του αρχαιοζωικού έως την εμφάνιση των πολυσύνθετων μορφών ζωής πάνω στον πλανήτη, δηλαδή από 2500 mya έως 542 mya (εκατομμύρια χρόνια πριν). Ο Προτεροζωικός αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο και τρίτο τμήμα της Προκάμβριας.