Η επίδραση του κλίματος στους ανθρώπους και την βλάστηση της Γαλλίας