Κεφάλαιο Β 5ο

Αρχεία Φάκελοι

1η Δραστηριότητα

Μεταβείτε στο λογισμικό υποστήριξης πληροφορικής Γυμνασίου.

 

Ακολουθήστε τις Αναχωρήσεις Α? Γυμνασίου

και επιλέξτε την 2η ενότητα «Επικοινωνώ με τον Υπολογιστή».

Στην επόμενη οθόνη κάντε κλικ στο  «Αποθήκευση και διαχείριση αρχείων»

και πάνω στην επιφάνειας της βαλίτσας που βλέπετε

  1. επιλέξτε τον αριθμό 1
  2. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 2
  3. επιλέξτε τώρα τον αριθμό 3
  4. τέλος επιλέξτε στον αριθμό 4

 

2η Δραστηριότητα

 

  1. Επεκτάσεις αρχείων
  1. Διαχείριση αρχείων και φακέλων