Τροφοδοτικό

Για την επιλογή του τροφοδοτικού (PSU – Power Supply Unit) που θα φιλοξενήσει ένα σύστημα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του συστήματος καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του.

Σε ένα τροφοδοτικό συνήθως αναγράφονται στις προδιαγραφές του τα εξής:

  • Οι Διαστάσεις του. Oι τυπικές διαστάσεις (FormFactor) είναι (150 x 86 x 140 χιλ).
  • Η μέγιστη ισχύς, του φορτίου που μπορεί να παρέχει (MaximumPower) μετριέται σε Watts π.χ. 350 Watts.
  • Οι τάσεις εισόδου ή η τάση εισόδου λειτουργίας του, π.χ. 230 Volts εναλλασσόμενου ρεύματος.
  • Ο βαθμός απόδοσης του τροφοδοτικού, η ικανότητά του δηλαδή να μετατρέπει την ενέργεια εισόδου σε παρεχόμενη ενέργεια εξόδου ανάλογα του παρεχόμενου φορτίου.
  • Τα κυκλώματα προστασίας που διαθέτει. Για παράδειγμα, προστασία από: υψηλό ρεύμα (OverCurrentProtection), υπέρταση (OverVoltageProtection), υψηλό φορτίο (OverLoadProtection).
  • Ο τύπος και το πλήθος διαθέσιμων ανεμιστήρων οι οποίοι μπορεί να είναι διαστάσεων από 80 μέχρι 150 χιλ.
  • Οι σύνδεσμοι εξόδου. Το πλήθος των καλωδίων σύνδεσης με διάφορες συσκευές.