Πολυμέσα

Οργάνωση των πληροφοριών ως προς τον Τρόπο πρόσβασης

 1. Γραμμική Πληροφορία (π.χ βιβλία)
 2. Μη γραμμική Πληροφορία :

έχουμε οργάνωση (με κομμάτιασμα της πληροφορίας σε αυτοτελείς ενότητες) των πληροφοριών σε κόμβους και μετάβαση σε αυτούς με τη χρήση συνδέσμων. Η διαδικασία προσπέλασης των πληροφορικών αυτών ονομάζεται πλοήγηση.

(Ονομάζουμε άγκυρα τη θερμή περιοχή στην οποία υπάρχει ένας σύνδεσμος.)

 

Υπερκείμενα

Όταν οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε κόμβους και πρόκειται μόνο για κείμενο.

 

Υπερμέσα

Όταν συνυπάρχει οποιοδήποτε μορφή πληροφορίας πέρα από κείμενο (δηλ κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο κτλ) και οι πληροφορίες είναι οργανωμένες σε κόμβους.

 

Εφαρμογή Υπερμέσων

Εφαρμογή με την οποία μας παρουσιάζονται πληροφορίες οι οποίες αποτελούνται από συνδυασμό όλων των μορφών και περιηγούμαστε σε αυτές με τη βοήθεια συνδέσμων.

 

Επίπεδα στα οποία οργανώνουμε μία δομή εφαρμογής υπερμέσων

 1. επικοινωνίας με το χρήστη (διεπαφή χρήστη)
 2. συνδέσμων
 3. αποθήκευσης : έχουμε δενδροειδή αποθήκευση.

 

Τρόποι προσπέλασης σε μία εφαρμογή υπερμέσων.

 1. με πλοήγηση
 2. με αναζήτηση

 

Πολυμέσα

Όταν συνυπάρχει οποιοδήποτε μορφή πληροφορίας πέρα από κείμενο (δηλ κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο κτλ)

 

Εφαρμογή Πολυμέσων

Εφαρμογή με την οποία μας παρουσιάζονται πληροφορίες  οι οποίες αποτελούνται από συνδυασμό όλων των μορφών (δηλ κείμενο, εικόνες, ήχους, βίντεο κτλ), γίνεται δηλ. ενσωμάτωση διαφορετικών μορφών πληροφορίας σε ψηφιακή μορφή.

 

Σύστημα Πολυμέσων

Υπολογιστικό Σύστημα με ειδικές αυξημένες απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό.

 

Είδη Πολυμεσικών εφαρμογών

 1. αυτές στις οποίες είμαστε παθητικοί θεατές με περιορισμένο βαθμό αντίδρασης.
 2. Διαλογικές ή αλληλοεπιδραστικές στις οποίες υπάρχει δυνατότητα ανάδρασης.

 

Συμπίεση

Διαδικασία με την οποία περιορίζουμε (με χρήση ειδικών αλγορίθμων)

το μέγεθος ενός αρχείου.

Λόγος συμπίεσης: μέγεθος αρχείων αρχικά / μέγεθος αρχείων μετά τη συμπίεση.

 

 Δομικά στοιχεία εφαρμογής πολυμέσων.

 

Είναι συνήθως απαραίτητη :

 1. Λεκτική ανάπτυξη χρησιμοποιώντας

α. κείμενο

β. αφήγηση

 1. Ηχητική επένδυση χρησιμοποιώντας ήχους και μουσική
 2. Οπτική υποστήριξη χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, σκίτσα, βίντεο, κινούμενα σχέδια (συνθετική κίνηση)

 

Οι ήχοι, γραφικά, εικόνες, βίντεο κ.α. είναι δυνατόν :

 1. να προέρχονται από τον πραγματικό κόσμο ως είσοδο από ψηφιακές συσκευές (πχ ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) είτε μέσω της ψηφιοποίησης με χρήση κατάλληλων συσκευών (πχ σαρωτής)
 2. από τη δημιουργία τους στον υπολογιστή από το μηδέν, με χρήση κατάλληλου λογισμικού, οπότε αποτελούν συνθετικά μέσα.

 

 

Ήχος

 A. από Ψηφιοποίηση ήχου : επιτυγχάνεται από τον μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC).

Γίνεται δειγματοληψία του αναλογικού σήματος :

με ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας του αρχικού σήματος και συγκεκριμένο πλήθος επιτρεπτών τιμών έντασης (εύρος δείγματος), οπότε οι τιμές της δειγματοληψίας στρογγυλοποιούνται στην κοντινότερη επιτρεπτή.

 

Για να μειώσουμε το μέγεθος του αρχείου ήχου που προκύπτει εφαρμόζουμε

α. τεχνική αποθήκευσης κατά τη δειγματοληψία με την οποία αποθηκεύουμε τη διαφορά του τρέχοντος δείγματος από το προηγούμενο

β. κατάλληλη μέθοδο συμπίεσης (πχ MPEG-1 Layer III γνωστό ως .mp3)

B. ήχος MIDI : για δημιουργία αρχείων μουσικής (.mid).

 

 

Εικόνα

 A. Χαρτογραφικές

αποτελούνται από ένα πίνακα κουκίδων (εικονοστοιχείων-pixels)

με συγκεκριμένη διάσταση και ανάλυση ανά ίντσα (ppi). Στην οθόνη του υπολογιστή και κατά την εκτύπωση μπορούν να εμφανίζονται με διαφορετική ανάλυση (dpi).

 

Για την αναπαράσταση χρησιμοποιούμε το κατάλληλο χρωματικό μοντέλο.

α. RGB στις οθόνες

β. CMYK στους εκτυπωτές

 

Αποθηκεύονται με ένα προκαθορισμένο πλήθος επιτρεπτών αποχρώσεων (βάθος χρωμάτων). Εικόνες με βάθος χρωμάτων 24bit αναφέρονται ως πραγματικού χρώματος.

 

Πρότυπα αποθήκευσης

.bpm                            ασυμπίεστη

.jpg (JPEG)                 απωλεστική συμπίεση (συνήθως στο Internet)

.gif                              χωρίς απώλεια αλλά με μόνο 256 χρώματα

.tif (TIFF)                   με ή χωρίς συμπίεση

 

Β. Διανυσματικές

Δημιουργούνται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού. Αποθηκεύονται ως περιγραφή γεωμετρικών αντικειμένων και μαθηματικών τύπων που εφαρμόζονται σε αυτά.

Έχουν μικρότερο μέγεθος και μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή τους χωρίς να υπάρχει καμία παραμόρφωση τους.

 

Πρότυπα αποθήκευσης

.dxf                              από το Autocad

.cdr                              από το Coreldraw

.eps                              μορφή με οδηγίες για τον εκτυπωτή

.wmf                            για τα windows

 

Βίντεο

 

Για να υπάρχει η εντύπωση της κίνησης απαιτούνται τουλάχιστον 15 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

Η ψηφιοποίηση αναλογικού σήματος βίντεο ονομάζεται σύλληψη βίντεο.

 

Μέθοδοι συμπίεσης

Είναι αναγκαία η συμπίεση.

M-JPEG

MPEG

 

Πρότυπα αποθήκευσης

.avi                              μη απωλεστική συμπίεση της microsoft

.mpg (MPEG)             απωλεστική συμπίεση

.mov                            της apple

 

Συνθετική κίνηση

 

Δημιουργείται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού.

Σε δύο ή τρεις (3D) διαστάσεις

 

Μεταμορφώσεις

 

Δημιουργείται με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού.

Παραγωγή συνθετικής κίνησης με αυτόματη δημιουργία ενδιάμεσων μορφών  όταν δοθούν μία αρχική και μία τελική μορφή.

 

 

 

 

Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων

 

Για την υλοποίηση τους συνεργάζονται πολλές ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων.

 

Φάσεις και Στάδια ανάπτυξης

 

 1. Ανάλυσης
 2. Σχεδίασης (δομημένη λεπτομερή περιγραφή)
  1. Λειτουργικής σχεδίασης
  2. Τεχνικής σχεδίασης
 3. Υλοποίησης
  1. Δημιουργίας πιλοτικής εφαρμογής (alpha)
  2. Ολοκλήρωσης εφαρμογής (beta)
  3. Διορθώσεων (gamma)
  4. Τελικής διόρθωσης (golden)
 4. Ολοκλήρωσης
 5. Λειτουργίας και Συντήρησης

 

Ομάδα ανάπτυξης

 1. Διαχειριστής έργου
 2. Παραγωγός
 3. Σεναριογράφος, Σχεδιαστής, Αναλυτής
 4. Δημιουργοί δομικών στοιχείων (συγγραφέας, ηχολήπτης, μουσικός κτλ)
 5. Ειδικοί ψηφιακής επεξεργασίας
 6. Προγραμματιστής
 7. Προσωπικό Υποστήριξης (γραμματεία, τεχνικοί, νομικοί κτλ)

 

Εξοπλισμός

Μία εφαρμογή πολυμέσων απαιτεί αυξημένες απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό και ειδικότερα από την πλευρά του δημιουργού

 

Λογισμικό ανάπτυξης

 1. Ορισμένα προγραμματιστικά περιβάλλοντα γενικής χρήσης (πχ Visual Basic)
 2. Ειδικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα συγγραφής εφαρμογών πολυμέσων  (πχ Tool book).

Ονομάζονται εργαλεία συγγραφής και πλεονεκτούν σε πολλά σημεία έναντι των περιβαλλόντων γενικής χρήσης.

Διαθέτουν δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας κατάλληλης υποδομής σε δομές και κώδικα. Ο δημιουργός αρκεί να ορίσει μόνο τον τρόπο παρουσίασης και το συγχρονισμό των δομικών στοιχείων.

 

Κατηγορίες εργαλείων συγγραφής

ως προς την οργανωτική δομή η οποία αποκαλείται μεταφορά.

 1. Σελίδας ή κάρτας (πχ Tool book).
 2. Χρονοδρόμου (time based) (πχ Director)

Διαθέτουν άξονας χρόνου (timeline)

 1. Εικονιδίων / διαγραμμάτων ροής (flow control) (πχ Authorware)