Οδηγός Συσκευής

Οδηγός συσκευής (Device driver)

Μία συσκευή κατασκευάζεται για να λειτουργήσει σε συγκεκριμένο τύπο υπολογιστή και για ορισμένα λειτουργικά συστήματα. O οδηγός συσκευής (device driver) είναι συνοδευτικό πρόγραμμα μιας συσκευής που επιτρέπει την επικοινωνία της συσκευής και του λειτουργικού συστήματος. Το πρόγραμμα αυτό βρίσκεται ανάμεσα στο υλικό και στο λειτουργικό σύστημα. Με την βοήθεια αυτού του οδηγού μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες της συσκευής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε έναν οδηγό συσκευής, μεταξύ άλλων, περιγράφεται και ο τρόπος επικοινωνίας της συσκευής. Για παράδειγμα, ο αριθμός της διακοπής που χρησιμοποιεί, ποιο κανάλι DMA και ποιες διευθύνσεις εισόδου εξόδου. Συνήθως, κάθε συσκευή υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό ρυθμίσεων ως προς τη διακοπή, το κανάλι DMA και τις διευθύνσεις I/O, ώστε να είναι δυνατή η αποφυγή συγκρούσεων.

 

Κατά την εγκατάσταση μιας περιφερειακής μονάδας γίνεται δέσμευση διακοπής ή DMA καναλιού αυτόματα ή χειροκίνητα. Κάθε περιφερειακή συσκευή, λόγω κατασκευής της, μπορεί να χρησιμοποιήσει ορισμένες μόνο διακοπές και κανάλια DMA. Αυτό, μαζί με το γεγονός ότι έχουμε λίγες διαθέσιμες διακοπές και κανάλια DMA αυξάνει το ενδεχόμενο περισσότερες από μία συσκευές να θέλουν να δεσμεύσουν την ίδια διακοπή ή το ίδιο κανάλι DMA. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι έχουμε σύγκρουση ή διένεξη (conflict). Η σύγκρουση των ρυθμίσεων έχει ως αποτέλεσμα οι μονάδες να μη μπορούν να λειτουργήσουν.

Μερικές περιφερειακές συσκευές, τα τελευταία χρόνια, μπορούν να μοιράζονται την ίδια διακοπή με άλλες συσκευές, έτσι που μία διακοπή να μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερες από μία συσκευές, όχι όμως περισσότερες από τέσσερις.