Αναγνώριση προϋπηρεσίας

1     Εξαγορά Στρατιωτικής θητείας

Απαιτείται για όσους συναδέλφους το 1997 δεν είχαν είκοσι πέντε (25) χρόνια υπηρεσίας (μαζί με το στρατό) και θέλουν να μετρήσει η στρατιωτική θητεία σαν συντάξιμη (κύρια σύνταξη)

Δικαιολογητικά

α)  Αίτηση προς το Λογιστήριο του κράτους στην παρακάτω διεύθυνση

Προς

Το Υπουργείο Οικονομικών

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων

Διεύθυνση 42 Τμήμα Β

Κάνιγγος 29 Τ.Κ. 10110

Αθήνα

    β) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών μεταβολών

γ) Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (Τύπου Α)

δ) Βεβαίωση αποδοχών του μήνα που υποβάλλετε την αίτηση

ε) Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν χρησιμοποιήσατε ούτε θα χρησιμοποιήσετε  τον ίδιο χρόνο για να πάρετε σύνταξη από άλλο φορέα κυρίας ασφάλισης, καθώς και ότι επιθυμείτε την εφάπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς

στ) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας 

Σημείωση

1. Για όσους διορίστηκαν πριν το 1993 οι κρατήσεις γίνονται σε ποσοστό 6,67% μηνιαίως στο Βασικό +176 ευρώ.

   Για όσους διορίστηκαν μετά  το 1993 οι κρατήσεις γίνονται σε ποσοστό 6,67% μηνιαίως στο σύνολο των αποδοχών 

 

2. Μπορείτε να αναγνωρίσετε όσους μήνες νομίζετε οτι σας χρειάζονται. Αν όταν υποβάλετε τα δικαιολογητικά για σύνταξη,

  προκύψει οτι απαιτούνται να  αναγνωρίσετε και άλλους μήνες, τότε μπορείτε να αναγνωρίσετε και και αυτούς

 

       Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας στα διάφορα ταμεία

Τα ίδια δικαιολογητικά με τη διαφορά ότι στο (γ) μπορείτε να βάλετε και προϋπηρεσία απ’ τον ιδιωτικό τομέα και από οπουδήποτε αλλού

       Χρήσιμα τηλέφωνα  

1

Λογιστήριο του κράτους

210 3329230 – 2103329141-121-123

210 3329240 -242

2

ΤΕΑΔΥ   Όθωνος 10 10557 ΑΘΗΝΑ

210 3230377(κ Μαυρίδου)

ή 210 3230377

     4. Με την εφάπαξ καταβολή της εισφοράς έχουμε έκπτωση 10% 

         και το υπόλοιπο ποσό θεωρείται δαπάνη  για την εφορία