Θέματα παρελθόντων ετών

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε θέματα πανελληνίων εξετάσεων από προηγούμενα χρόνια

 

 

2005: Θέματα - Λύσεις

Τα θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2005 (Ημερησίων Λυκείων)

Τα θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2005 (Εσπερινών Λυκείων)

Εκφωνήσεις και Λύσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. (Πηγή:ΕΡΤ)

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ τάξης Ημερησίων Λυκείων (Πηγή:ΥΠΕΠΘ)

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Δ τάξης Εσπερινών Λυκείων (Πηγή:ΥΠΕΠΘ)

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΤΕΕ

 

2004:Θέματα - Λύσεις

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων απο 2001 έως 2004

Θέματα εξετάσεων Σεπτεμβρίου Β τάξης Ημερ. Λυκείου

Θέματα και Απαντήσεις Γεν. Εξετ.  B τάξης Ημερ. Λυκ.  2004

Θέματα και Απαντήσεις Γεν. Εξετ.  Γ τάξης Ημερ. Λυκ.  2004

Θέματα Γεν. Εξετ. Γ τάξης Εσπερινών Λυκείων  2004

Θέματα Γεν. Εξετ. Δ τάξης Εσπερινών Λυκείων  2004

Θέματα  και Απαντήσεις  Γεν. Εξετάσεων Ημερ. ΤΕΕ

Θέματα Γεν. Εξετάσεων Εσπρ ΤΕΕ

 

2003

 

 

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2003

Θέματα  και λύσεις Γεν. Εξετάσεων από την ΕΡΤ

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ιουνίου, Επαναληπτικών  και Σεπτεμβρίου για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τα έτη 2001-2-3-4 για ημερήσια και εσπερινά Λύκεια και ΤΕΕ. [Πηγή ΥΠΕΠΘ]

Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων από 2001 έως 2004 (Ημερησίων, Εσπερινών, ΤΕΕ)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ f)

Θέματα Γεν. Εξετάσεων απο το ΔΔΕ Ν. Λέσβου

Προτεινόμενα θέματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2005 απο το www.in.gr