Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

 
Ονομάζομαι Ανθούλα Μαΐδου και είμαι εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι βασικές μου σπουδές είναι στην Αρχιτεκτονική. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχω ασχοληθεί με την Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων.

Βασικά ενδιαφέροντα: Διδακτική, δημιουργία εικονικών περιβαλλόντων, φωτογραφία, ζωγραφική, ποίηση.