Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

 

Οι Τσάκωνες της Μικράς Ασίας: η Αρχιτεκτονική ως πηγή πληροφορίας, A. Mαΐδου και Χ. Πολάτογλου, Παρουσιάστηκε στο εθνικό συνέδριο για του Έλληνες της Μικράς Ασίας, Θεσσαλονίκη, 2004.

Έρευνα νέων σχολικών εγχειριδίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οπτική του φύλου: Τεχνολογία Α’ Ενιαίου Λυκείου, Α. Μαΐδου, Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά Προγράμματα για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων, Θεσσαλονίκη, 25/6 – 1/7/2007

Dignity and the internet: a study of the opinions of young people in Greece, Anthoula Maidou, Vasiliki Mitropoulou and Hariton Polatoglou, Παρουσιάστηκε προφορικά στο συνέδριο Safe Childhood In A Global World, που διεξήχθηκε στις 6 Οκωβρίου 2011, στο Βίλνιους της Λιθουανίας.  

Dignity and new media: a comparative study of the opinions of young people and parents in Greece, Anthoula Maidou and Hariton Polatoglou, Παρουσιάστηκε προφορικά στις 6 Ιουνίου στο συνέδριο Protecting Children in the internet era, που διεξήχθη στις 6 Ιουνίου 2012 στη Θεσσαλονίκη.