Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

 
2005-06

Υπεύθυνη καθηγήτρια για τη διαχείριση ενός διμερούς Προγράμματος Comenius με ένα σχολείο από τη Γαλλία σε θέματα «ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».     


2005-06

Συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΚΕΘΙ για την προώθηση της ισότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.