Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

 

Monte Carlo study of the [001] surface of Cu3Au for T  0 K A. Maidou and H.M. Polatoglou, Physical Review B 60, 9145 (1999).

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Χ. Πολάτογλου και Α. Μαΐδου 1st Εθνικό συνέδριο Περιβάλλοντος, Σέρρες, 27 - 29 Μαΐου 2001. 

Κοιτάζοντας μέσα στον εικονικό χώρο Α. Μαΐδου και Χ. Πολάτογλου Βαλκανικό Συνέδριο «Διαφάνεια στην Αρχιτεκτονική», Θεσσαλονίκη 26-27 Ιουνίου 2001, in Conference Proceedings pp 89-97: Thessaloniki, 2002.

Organizing and teaching metrology and quality systems to physics students at the graduate level. H.M. Polatoglou and A. Maidou Proceedings of the Third Interdisciplinary Workshop on Standardization Research, pp 310 - 316: Hamburg 2002.

Περιβαλλοντική διαχείριση του εικονικού χώρου, Α. Mαΐδου και Χ. Πολάτογλου, 4th Διεθνής Εκθεση και Συνέδριο για την Περεβαλλοντική Τεχνολογία", HELECO ’03, Πρακτικά του συνεδρίου, Τόμος Β, σ. 537 – 541, Αθήνα 2003.

Deconstructing web pages, A. Maidou and H.M. Polatoglou, Human-Computer Interaction, Theory and Practice (Part I) V1, Ed. J. Jacko and C. Stephanidis, pp. 798 – 802, Mahwah 2003: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Ένα εικονικό μουσείο για το παραδοσιακό τμήμα του Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης,  Α. Μαΐδου και Χ. Πολάτογλου, Παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τη Μουσειολογία, 28 Ιουνίου – 2 ιουλίου 2004 στη Μυτιλήνη, δημοσιευμένο στα πρακτικά του συνεδρίου.

e-voting and the architecture of virtual space, A. Maidou and H.M. Polatoglou, Presented at the ESF TED Conference on Electronic Voting in Europe – Technology, Law, Politics and Society, July 7th – 9th 2004 in Bregenz, Austria, Workshop Proceedings pp 133-142. 

Εικονικά περιβάλλοντα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, A. Mαΐδου, Χ. Πολάτογλου και Μ. Πολάτογλου, Παρουσιάστηκε στο Εθνικό συνέδριο HSSS2005 «Συστήματα διαχείρισης Γνώσης και Διακυβέρνησης» στις 12-14 Μαΐου 2005, δημοσιεύτηκε στο CD με τα Πρακτικά του συνεδρίου.

Βιογραφίες διδασκαλισσών από την ‘Εφημερίδα των Κυριών’: Φ. Χιλλ, Κ. Κεχαγιά, Αικ. Λασκαρίδου και Σ. Λεοντιάς, Ειρήνη Αθανασάκη και Ανθούλα Μαΐδου, Παρουσιάστηκε στο συνέδριο «Γυναίκες στην Ιστορία των Βαλκανίων: Ιστορίες ζωής γυναικών εκπαιδευτικών» στις 19-20 Ιουνίου 2008, δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου, εκδ. Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, Θεσσαλονίκη 2010, εκδόσεις Βάνιας. 

Dignity and the internet: a study of young people’s response, Anthoula Maidou, Vasiliki Mitropoulou, and Hariton Polatoglou, Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «ScienceEthicsFaith 2011: The dignity of the human person», σελ. 133 – 137, που διεξάχθηκε 23-26 Ιουλίου 2011 στο Dobieszkow, Πολωνίας.


Καταγραφή των εμπειριών διδασκόντων και μαθητών/τριών από την εφαρμογή του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας σε Επαγγελματικό Λύκειο, Ανθούλα Μαΐδου, Σοφία Τριανταφύλλου και Παναγιώτα Καραμούζη, Παρουσιάστηκε στο 1o Πανελλήνιο Συνέδριο  " Ερευνητικές Εργασίες-project", που διεξήχθηκε 17-19 Φεβρουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου.

Ενσωματώνοντας πειράματα με καθημερινά υλικά στη διδασκαλία μαθημάτων τεχνικής φυσικής για την ανάπτυξη ικανοτήτων - κλειδιών σε μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου, Ανθούλα Μαΐδου και Χαρίτων Μ. Πολάτογλου, Παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνεδρίο «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;», 9-10 Μαρτίου 2013, Θεσσαλονίκη, υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου.

Μελέτη της ανάπτυξης των ικανοτήτων - κλειδιά μέσα από τις ερευνητικές εργασίες και τις ειδικές θεματικές δραστηριότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια, Παναγιώτα Καραμούζη, Σοφία Τριανταφύλλου και Ανθούλα Μαΐδου, Παρουσιάστηκε στο Πανελλήνιο Συνεδρίο «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;», 9-10 Μαρτίου 2013, Θεσσαλονίκη, υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου.

Χώρος Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού για τη Δραστηριότητα «Τετάρτες στη Σχολή Θετικών Επιστημών» Δημήτρης Ταρνανίδης, Σταματία Αρτέμη, Ανθούλα Μαΐδου, Χαρίτων Πολάτογλου. , υπό δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Ρόδος, 17 - 18 Οκτωβρίου 2014

Εκπαιδευτικό Υλικό για εξ-αποστάσεως εκπαίδευση στο πλαίσιο Ερευνητικής Εργασίας–Συνεργασία  Τριτοβάθμιας με σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αρτέμη Σταματία, Ανθούλα Μαΐδου, Νίκος Δίντσιος, Χαρίτων Πολάτογλου. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Ρόδος, 17 - 18 Οκτωβρίου 2014

Η καθημερινότητα των αρχαίων συναντά τη σημερινή καθημερινότητα: Το «σπίτι του Σωκράτη» στην υπηρεσία της εκ- παίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξηΣ. Αρτέμη, Α. Μαΐδου, Ν. Δίντσιος & Χ. Πολάτογλου. 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, 14-16 Νοεμβρίου 2014

Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Ανθούλα Μαΐδου, Χαρίτων Πολάτογλου, Κατερίνα Πλακίτση. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014

Οι αντιλήψεις φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Ανθούλα Μαΐδου, Χαρίτων Πολάτογλου, Κατερίνα Πλακίτση. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο Αθήνα, 19-21 Δεκεμβρίου 2014

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας. Σ. Αρτέμη, Κ. Αχιλλέως, Ν. Δίντσιος, Σ. Παπαδόπουλος, Α. Μαΐδου, Δ. Ταρνανίδης, Χ.Μ. Πολάτογλου. Συνέδριο Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο» Αθήνα, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014 

Εργαστηριακή Εισήγηση «Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε πολυμορφικό περιβάλλον μάθησης από απόσταση στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας (project)»Σ. Αρτέμη, Χ. Πολάτογλου, Α. Μαΐδου, Ν. Δίντσιος, Δ. Ταρνανίδης. 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Νάουσα 4-6 Απριλίου 2014, πρακτικά συνεδρίου 227-232.

Πρόταση για ερευνητική εργασία σχετικά με το κτίριο με μηδενική ενεργειακή κατανάλωσηΑρτέμη Σταματία, Μαΐδου Ανθούλα, Πολάτογλου Χαρίτων. Αρχικό ερωτηματολόγιο. Πρακτικά του Συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός", Αθήνα, 3 και 4 Μαΐου 2014, Πρακτικά Συνεδρίου σσ 1527-1535.