Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
ΜΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ

 
Βασικές σπουδές: Αρχιτεκτονική Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό: ΔΜΠΣ: Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων