Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών αγοράς εργασίας που υλοποιεί, είναι αρμόδιος για τη λειτουργία 51 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών, εφαρμόζοντας το σύστημα της Μαθητείας.
Μαθητεία είναι το κεντροευρωπαϊκό σύστημα που συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Στις ΕΠΑ.Σ. κάθε χρόνο φοιτούν κατά μέσο όρο 10.000 άτομα περίπου, ανάλογα με την ετήσια προκήρυξη

Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας:
? ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
? η φοίτηση σε αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα)
? οι μαθητές είναι ηλικίας 16-23 ετών και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου
? η αμειβόμενη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με όρους που ορίζονται στο Συμφωνητικό Μαθητείας
? οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για τους πρακτικά ασκούμενους μαθητές.

Από την 1/1/2011, το ποσό της επιδότησης προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης.
Η επιδότηση μπορεί να καταβάλλεται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στον μαθητή.
Αμοιβή του ασκούμενου μαθητή: στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και για τα τέσσερα (4) εξάμηνα πρακτικής άσκησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 

Ιστοσελίδα ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Κατάλογος όλων των ΕΠΑ.Σ της χώρας

 

[Μανόλης Νίνος]