ΚΩΔΙΚΟΙ   [passwords]

 

 

Κρυφοί


Δεν τους αποθηκεύουμε στον υπολογιστή


Μοναδικοί (όχι ο ίδιος για όλες τις υπηρεσίες)


Τους αλλάζουμε τακτικά


Να έχουν πάνω από οκτώ χαρακτήρες


Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς χαρακτήρες


(όχι μόνο αλφαριθμητικά σύμβολα)


Χρησιμοποιούμε κεφαλαία & μικρά γράμματα


Όχι ολόκληρες λέξεις

 


 

Επίσης


Κλειδώνουμε τον υπολογιστή μας με κωδικό.


Δεν αφήνουμε τον υπολογιστή ανοικτό όταν

φεύγουμε.


Αποθηκεύουμε όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας

του λειτουργικού.

 

Χρησιμοποιούμε μόνο την τελευταία [ενημερωμένη] έκδοση του φυλλομετρητή μας:


Mozilla Firefox ή


Google Chromium / Chrome

 

Χρησιμοποιώντας Linux έχουμε πολύ καλή προστασία από ιούς & κακόβουλο λογισμικό!