Η πύλη για την ελληνική γλώσσα
http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html
μας προσφέρει διάφορα λεξικά και άλλα γλωσσικά εργαλεία
για όσους ενδιαφέρονται για την Νέα Ελληνική.
Πρόκειται για ένα πραγματικό ψηφιακό θησαυρό της γλώσσας μας.

Το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, εδώ

Μέρος του χρησιμοποιηθέντος υλικού του μαθησιακού αυτού επεισοδίου,

μπορείτε να δείτε στο

υλικό μαθήματος
"Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη (G666117)"
που έχω αναρτήσει
στην η-τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
http://eclass.sch.gr/courses/G666117/

Το σχέδιο μαθήματος στο συνεργατικό χώρο της βιβλιοθήκης
http://vivliothiki.wikispaces.com/
δείτε το
Μάθημα 45 Τριανταφυλλίδης On-line
πατώντας κάτω αριστερά
στη στήλη Navigation