Αυτόματη μετατροπή δυαδικού κώδικα σε χαρακτήρες κειμένου

στην ιστοσελίδα

http://www.roubaixinteractive.com/PlayGround/Binary_Conversion/Binary_To_Text.asp