Ξεκίνησε για το σχολικό έτος 2014-2015

η ηλεκτρονική τάξη του λυκείου μας στο ΠΣΔ.

Σύντομα με ακόμη περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό.