Ο μαθητής του Α3 [2014-2015] Άγγελος Τσουκλείδης συγκέντρωσε τις παγιωμένες φράσεις

της δοκιμασίας 7005, της τράπεζας θεμάτων Α' Λυκείου.

 

Fixed Expressions
1.Aware Of
2.As...as
3.Increase In
4.Per Cent
5.Lead To
6.Work With
7.Stop From
8.Look Into
9.compared to