Ο συνάδελφος Κώστας Μάμμος [ΠΕ03, MSc e-learning],

συνδιαχειριστής στην ιστοσελίδα του γυμνασίου μας,

δημιούργησε ένα πολύ κατατοπιστικό βίντεο

για όσους εκπαιδευτικούς θέλουν να γραφτούν στο ΠΣΔ και στην η-τάξη.

Το βίντεo φιλοξενείται φυσικά

στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

&

στην ιστοσελίδα του 15ου Γυμνασίου Περιστερίου.