Αγαπητοί φίλοι,

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π), το Ελληνικό Δίκτυο της Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.Δ.Α.Ε) και το Διεθνές Περιοδικό: OPEN EDUCATION «The Journal for Open & Distance Education & Educational Development», διοργανώνουν το 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Μεθοδολογίες Μάθησης» που θα γίνει στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Ελληνογερμανικής Αγωγής, από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2013.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει για πρώτη φορά απονομή βραβείων σε άτομα ή σε φορείς που με το έργο τους έχουν προσφέρει στην αναβάθμιση της Παιδείας αυτού του τόπου. Με δεδομένη, επίσης, την οικονομική κρίση και τις αρνητικές συνέπειες που έχει για όλους τους πολίτες θεωρούμε, ότι είναι σημαντικό να επιβραβεύεται κάθε εθελοντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης, η οποία έχει θετική απήχηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Σκοπός της επιβράβευσης είναι η αναγνώριση, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση αυτών των εθελοντικών δράσεων.

Έχοντας ως βασική αρχή τη διαφάνεια υιοθετούμε μέσω του Facebook μια ανοιχτή διαδικασία προτάσεων για ψηφοφορία στις εξής κατηγορίες:

1. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν έργο στον τομέα Υγεία

2. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν έργο στον τομέα Κοινωνία

3. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν έργο στον τομέα Περιβάλλον

4. Σχολείο που διακρίνεται για την καινοτόμα δράση του.

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η υποβολή τουλάχιστον μίας πρότασης - επιλογής εκ των παραπάνω τεσσάρων κατηγοριών ή να προτείνετε μία δική σας για μια ή και για τις τέσσερις κατηγορίες, έως και τις 05 Οκτωβρίου του 2013. Από τη διαδικασία της ψηφοφορίας εξαιρούνται τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.

Πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο θα οδηγηθείτε στην ψηφοφορία : http://www.surveymonkey.com/s/CSLBGRV

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,

Δρ. Αντώνης Λιοναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ε.Α.Π

Δρ. Γκέλη Μανούσου, Καθηγήτρια Σύμβουλος, Ε.Α.Π

Χαριτίνη Λιναρδάτου, Ε.Δ.Α.Ε

Ελένη Τουρκοχωρίτη, Ε.Δ.Α.Ε

Νικόλας Τσόκας, Ε.Δ.Α.Ε