Χρήσιμοι ιστότοποι για όσους ενδιαφέρονται για την Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [ΑεξΑΕ]

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Πύλη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
http://lib.eap.gr/Portal/distance/

Περιοδικό Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education
http://www.openedu.gr/

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων.
http://www.oepek.gr/site/index.php

"Ταξίδι στη Μεσόγειο με τον Καπετάν ΣΟΣ..." πρόγραμμα εξ αποστάσεως συμπληρωματικής εκπαίδευσης για μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας. Το περιεχόμενο του προγράμματος αφορά στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Μεσόγειο.
http://mesogeios.antthais.net/index.html

 

Κέντρο εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
http://www.pi-schools.gr/hdtc/index.html


Μια ηλεκτρονική εφημερίδα με κύριο άξονά της την ενημέρωση γύρω από το e-Learning
http://www.elearningnews.gr/