Το καναδέζικο πανεπιστήμιο Athabasca University, το ανοικτό πανεπιστήμιο του Καναδά, δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του εξαιρετικού εγχειριδίου

The Theory and practice of Online Learning

δωρεάν ως ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή pdf.

http://cde.athabascau.ca/online_book/