Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες

Εδώ υπάρχουν πληροφορίες για ότι αφορά στο ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και απο τις διάφορες ελληνικές κοινότητες:

Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος

http://hellug.gr/index.php/OSullogos/Tautothta?from=Main.HELLUG

ελληνική κοινότητα Ubuntu

http://ubuntu-gr.org/

 

Διάφορα θέματα και ειδήσεις που αφορούν στα επί μέρους διδασκόμενα μαθήματα.

Τι συμβαίνει στα δημόσια σχολεία μας.

Με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και των προσπαθειών των μάχιμων εκπαιδευτικών-ακτιβιστών που χρησιμοποιούν ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα και διαμοιράζονται ελεύθερα τη γνώση μέσα από κοινότητες εθελοντών και δίκτυα που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

Χρειάζεται και λίγο χιούμορ!

Μια ματιά στον κυβερνοχώρο.

Διάφορα μαθήματα για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα

τον τεράστιο όγκο πληροφοριάς που μας κατακλύζει.

 

Σημειώσεις για το μάθημα

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

της Γ'  Γυμνασίου.