Ονομάζομαι Εμμανουήλ Νίνος και είμαι διαχειριστής αυτού του ιστότοπου.

Είμαι εκπαιδευτικός από τον Οκτώβριο του 1977.

Έχω εργαστεί σε φροντιστήριο, κατόπιν στη Σχολή Αηδονοπούλου και

τέλος στο δημόσιο, σε διάφορα γυμνάσια και λύκεια.

Από το Σεπτέμβριο του 2014, υπηρετώ στο 4ο ΓΕ.Λ Ιλίου όπου διδάσκω αγγλικά.

 

Τα κυριότερα ενδιαφέροντά μου είναι:

σχολικές βιβλιοθήκες

English as a Foreign Language [EFL]

ιστορία

λογοτεχνία

Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [ΑεξΑΕ]

χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

διαδίκτυο

ελεύθερο λογισμικό

 

Έχω την επιμέλεια διαφόρων προσωπικών  μέσων κοινωνικής δικτύωσης

[ιστότοπους, ιστολόγια, συνεργατικούς χώρους - wiki, ηλεκτρονικές τάξεις στο Open eClass Demo και στο ΠΣΔ]:

http://blogs.sch.gr/manuel/

https://ninos4lykeioiliou.wikispaces.com/

http://ninosefl.pbworks.com/w/page/56017934/FrontPage

http://vivliothiki.wikispaces.com/

http://ninos15gymperist.wikispaces.com/

http://demo.openeclass.org/courses/DEMO-A868/

http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=203

https://epninos.wordpress.com/


Emmanuel Ninos
BA English & Greek, Dip RSA TEFL, MA Ed.

http://epninos.wix.com/education