Η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ στην πύλη "η Αργώ"
http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html